تبلیغات
شیمی 1

شیمی 1

یکشنبه 4 دی 1384

نقشه محدوده تحت پوشش


مشخصات مدیر عامل

نام و نام خانوادگی مدیر عامل:محمدرضا احمدنسب    
تاریخ انتصاب:۸۰/۱۰/۴
سال تولد:۱۳۴۴
مدرك تحصیلی:لیسانس - فوق لیسانس
رشته تحصیلی:شیمی - مدیریت دولتی
تلفن:۰۲۶۱-۲۲۳۲۹۹۲
نمابر:۰۲۶۱-۲۲۳۰۰۴۴
نشانی پست الكترونیكی:ahmadnasab@abfa-wt.com


 

شماره تلفن های مراكز امور مشتركین

۲۲۲۶۵۷۴-۰۲۶۱

ستاد امور مشترکین

۰۲۶۲-۴۲۲۳۵۰۸
۰۲۶۲-۴۲۲۵۰۱۶
۰۲۶۲-۴۲۲۵۰۱۵
هشتگرد
۵۳۲۵۵۵۳-۰۲۶۲
۵۳۲۵۵۵۴-۰۲۶۲
نظرآباد
۶۲۱۳۶۳۶-۰۲۶۱محمدشهر و مشكین‌شهر
۴۵۵۷۹۰۱-۰۲۶۱
۴۵۵۳۸۲۲-۰۲۶۱
۴۵۶۹۵۸۴-۰۲۶۱
مهرشهر
۲۵۰۶۹۳۷-۰۲۶۱
۲۵۰۴۹۹۲-۰۲۶۱
۲۵۰۸۰۷۵-۰۲۶۱
كرج
۲۷۲۲۴۴-۰۲۶۲اشتهارد
۰۲۶۱-۴۴۲۵۰۴۰
۰۲۶۱-۴۴۲۲۴۲۶
۰۲۶۱-۴۴۳۱۲۸۸
رجایی شهر
۰۲۶۱-۴۷۰۲۲۴۰
۰۲۶۱-۴۷۰۵۵۱۰
كمال شهر
۶۶۰۶۴۶۲ـ۰۲۶۱
۶۶۰۲۲۲۹ـ۰۲۶۱
فردیس
۴۷۲۳۱۵۰ـ۰۲۶۲طالقان
۲۳۸۲۲۲۷ـ۰۲۶۲ماهدشت
 

شماره تلفن های پستهای امداد

تلفنپست امدادردیف
۲۲۲۴۰۳۰-۰۲۶۱هفت تیر (کرج)۱
۴۵۷۲۴۸۵-۰۲۶۱مهرشهر۲
۶۶۰۷۷۰۰-۰۲۶۱فردیس۳
۰۲۶۲-۲۷۲۲۲۴۴اشتهارد۴
۰۲۶۲-۲۳۸۳۶۱۵ماهدشت۵
۴و۵۳۲۵۵۵۳-۰۲۶۲نظرآباد۶
۰۲۶۲-۶۲۰۲۰۸۶محمدشهر۷
۰۲۶۲-۴۲۲۳۵۷۰هشتگرد۸
۰۲۶۱-۴۴۲۰۰۲۵رجایی شهر۹
۰۲۶۱-۴۷۰۵۵۱۰کمال شهر۱۰
۰۲۶۲-۴۷۲۳۱۵۰طالقان۱۱
 
آمار وضع موجود جمعیت و تاسیسات
مقدارواحدشرحردیف
۱۳۹۹۷۳۴نفرجمعیت۱
۱۹۲۴کیلومترطول شبکه توزیع آب۲
۲۳۲۰۲۳رشتهتعداد انشعابات آب۳
۱۷۰۹۰۵متر مکعبحجم مخازن ذخیره۴
۲۲۷حلقهتعداد چاهها۵
۲۲۳کیلومترطول خط انتقال۶
۶۰۴۴لیتر بر ثانیهظرفیت تامین آب۷
۳۹۰رشتهتعداد اشتراک فاضلاب۸
۱۰۱کیلومترطول شبکه جمع آوری فاضلاب۹[ یکشنبه 4 دی 1384 - 03:12 ق.ظ ]
[ویرایش شده در : دوشنبه 5 دی 1384 - 06:12 ق.ظ]

[ پیام ()|| امیر اسلام دوست ] [شرکت آب و فاضلاب غرب استان تهران , ] [+]